sakir

Kral Şakir takvimi için sayfa sonundaki formu doldurmayı unutma.

Ama sadece takvimi indirmen yeterli değil. 2030’a kadar başarmamız gereken 17 Küresel Amacı da mutlaka öğrenmelisin. Aşağıda bu amaçların neler olduğunu görebilirsin.

KÜRESEL AMAÇLARI ÖĞRENMEK İSTER MİSİN?

img-service

YOKSULLUĞA SON

Yoksulluğun tüm biçimlerini her yerde sona erdirmek

img-service

AÇLIĞA SON

Açlığı bitirmek, gıda güvenliğine ve iyi beslenmeye ulaşmak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek

img-service

SAĞLIK VE KALİTELİ YAŞAM

Sağlıklı ve kaliteli yaşamı her yaşta güvence altına almak

img-service

NİTELİKLİ EĞİTİM

Kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmek

img-service

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınlar ile kız çocuklarını güçlendirmek

img-service

TEMİZ SU VE SANİTASYON

Herkes için erişilebilir su ve atık su hizmetlerini ve sürdürülebilir su yönetimini güvence altına almak

img-service

ERİŞİLEBİLİR VE TEMİZ ENERJİ

Herkes için karşılanabilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimi sağlamak

img-service

İNSANA YAKIŞIR İŞ VE EKONOMİK BÜYÜME

İstikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve herkes için insana yakışır işleri desteklemek

img-service

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK VE ALTYAPI

Dayanıklı altyapılar tesis etmek, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi desteklemek ve yenilikçiliği güçlendirmek

img-service

EŞİTSİZLİKLERİN AZALTILMASI

Ülkeler içinde ve arasında eşitsizlikleri azaltmak

img-service

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR

Şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılmak

img-service

SORUMLU ÜRETİM VE TÜKETİM

Sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarını sağlamak

img-service

İKLİM EYLEMİ

İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acilen eyleme geçmek

img-service

SUDAKİ YAŞAM

Sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir kullanmak

img-service

KARASAL YAŞAM

Karasal ekosistemleri korumak, iyileştirmek ve sürdürülebilir kullanımını desteklemek; sürdürülebilir orman yönetimini sağlamak; çölleşme ile mücadele etmek; arazi bozunumunu durdurmak ve tersine çevirmek; biyolojik çeşitlilik kaybını engellemek

img-service

BARIŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR

Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumlar tesis etmek, herkes için adalete erişimi sağlamak ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar oluşturmak

img-service

AMAÇLAR İÇİN ORTAKLIKLAR

Uygulama araçlarını güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığı canlandırmak

İşte şimdi takvimi indirebilirsin. Hadi Adını ve Eposta adresini yazıp Kral Şakir Takvimini indir.

    X
    X